Ortaklık

About

Hello Youth - İsveç

Hello Youth (HeY), aktif vatandaşlığı ve gençlerin toplumun her alanına katılımını teşvik eden bir sivil toplum kuruluşudur. Gençleri Avrupa projelerine katılmaya teşvik ediyoruz çünkü son derece güçlü bir yol olduğunu biliyoruz, gençlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabiliyorlar. Bu organizasyonu 13-30 yaşları arasında farklı kültürel, ekonomik ve sosyal geçmişlerden birkaç genç oluşturuyor. Organizasyon, ilk olarak gayri resmi bir grup olarak 2013 yılında kuruldu, ancak şimdi gelişiminde temel bir aşamada istikrarlı bir stk’ya dönüştü. Hello Youth’un hedefleri şunlardır;

 • Gençlerin yerel toplumda ve Avrupa düzeyinde aktif katılımını artırmak.
 • Gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için yeni fırsatlar sunmak
 • Yaygın eğitim, proje ve etkinliklerle gençleri boş zamanlarında aktif olmaya teşvik etmek.
 • Gençlik çalışmaları ile ilgili deneyim ve yöntemleri diğer Avrupa gençlik organizasyonları ile paylaşmak.
 • Daha az fırsatı olan gençler, dezavantajlı gruplar ve yerel gençler için buluşma yerleri oluşturmak.
 • Kuruluşumuzun gençleri ve yaşadıkları toplumu etkileyebilmesi için yerel toplumla bir ağ oluşturmayı hedefliyoruz. Genel hedeflerimize dayanarak Avrupa vatandaşlığına, Kültürel Çeşitliliğe ve Gençlerin Katılımına odaklanıyoruz. Son yıllarda organizasyonu bir adet sağlığı ve hijyeni projesi ve hayata geçirilen yerel eğitimler ve topluluk forumu etkinlikleri aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yoğunlaştırdık.
 • Sürdürülebilir gıda, gençlik girişimciliği ve genç işsizliği için çalışıyoruz. Bu projelerle İsveç’in en savunmasız gruplarından bazılarıyla bağlantı kurma kapasitemizi ve yeteneğimizi arttırıyoruz.

FAAL DERNEGI - Türkiye

Faal Derneği, Ankara’nın en büyük ilçesi olan Çankaya bölgesinde yer almaktadır. Organizasyonun yönetim kurulu üyelerinin çoğu farklı geçmişlerden gelmektedir. Organizasyon 2013 yılının sonunda kurulmuştur. Faal Derneği, etkisini artırmak amacıyla Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Belediyeleri, okulları, üniversiteleri ve çevresindeki diğer gençlik kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır.
Faal Derneği gençlik alanında birçok sosyal görev ve sorumluluk konusunda belediyeler ile birlikte çalışmaktadır. Faal Derneği, engelliler, kadınlar, gençler, yaşlılar, sokak çocukları gibi dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan sosyal etkinlikler gerçekleştiriyor.
Bu çerçevede Faal, AGH projeleri ile gençleri güçlendirme konusunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projeye de dahil oldu. Buna ek olarak, engelli ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda AB tarafından finanse edilen başka projelerimiz de var.
Şu anda spor etkinlikleri, eğitim kursları vb. gibi gençlik odaklı hizmetlerimiz var. Gençlerimizi Avrupa faaliyetlerine dahil etmek için gereken kararı Avrupa Gönüllü Hizmetleri ile başlatmak en iyi yoldur. Bu tür hizmetlerin Avrupa çapında gençlerin etkileşimini teşvik etmek için yaratıcı bir fikir olduğuna ve önyargıların, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının önlenmesinde değerli bir katkı sağladığına inanıyoruz.
Yukarıda belirtilen nedenler, bunun üzerinde değerli bir çalışma yapılmasını sağlar. Bu nedenle, böylesine büyük bir sisteme dahil olarak, kuruluşumuzdaki birçok gencin kültürel etkileşime ulaşmanın bir yolunu bulacağına kesinlikle inanıyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak, onların çabaları için bir katkı sağlamak bizim için mutluluk verici.
Gençlerle Faal ağı geniş fikir ve deneyim alışverişine ihtiyaç duyar. FAAL, evrensel insan haklarının yerine getirilmesini garanti altına almak amacıyla barış ve eşitlik dünyası için eğitim ve öğretim yoluyla çalışan sosyal ve insani gelişme alanında faaliyet göstermektedir.
Faal’in yürüttüğü diğer faaliyetler ise yerel düzeyde ve yerel, Avrupa ve Uluslararası kuruluşlarla ağ halinde eğitim faaliyetleri, bilinçlendirme faaliyetleri, seminer ve konferanslar, gençlerin kapasite artırımına yönelik öğrenme hareketliliği, eğitim kursları ve çalıştaylar ve farklı alanlardaki profesyoneller arasında iyi uygulama alışverişidir.

SSF -SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - İspanya

SOLİDARİDAD SİN FRONTERAS, disiplinler arası profesyonellerden oluşan bir İspanyol sivil toplum kuruluşudur. Misyonumuz, en savunmasız grupların gelişimine, entegrasyonuna ve sağlığına katkıda bulunmak, diğer kurum ve kuruluşlarla hoşgörü, adalet ve sosyal sorumluluğu teşvik etmektir.

SSF, eğitim hakkını ve eğitim özgürlüğünü savunarak sosyal, politik ve kültürel konularda çok çeşitli projeler, eğitim faaliyetleri, kurslar, seminerler, çalışmalar ve araştırmalar ile kamusal faaliyetleri teşvik etmektedir. SSF, en savunmasız grupların gelişimine, entegrasyonuna ve sağlığına katkıda bulunmak ve diğer kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla ağ kurma, hoşgörü, adalet ve sosyal sorumluluğu teşvik etmek için ulusal ve Avrupa düzeyinde farklı projeler geliştirmektedir.

BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ŞUNLARDIR:

 • Avrupa Projeleri
 • Sosyal ve iş gücü içerme pprojeleri
 • Kalkınma işbirliği ve ortak geliştime projeleri
 • Gençlik projeleri
 • Araştırma, eğitim ve farkındalık.
 • Gönüllülük ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) eylemleri

ACP-Active Citizens Partnership - Yunanistan

Active Citizens Partnership, 2009’dan beri Yunanistan’da faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve tüm insanları, potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinlikleri güçlendirerek ve sosyal, politik, ekonomik her düzeyde dahil edilmelerini desteklemeyi taahhüt eder.
Araştırma, eğitim, araç geliştirme, güçlendirme ve bilgi paylaşımı yoluyla sistemik değişikliklere ulaşmak ve bireylere ve topluma fırsatlar sunmak için çalışıyoruz.
Uzmanlığımız, sosyal içerme, istihdam edilebilirlik, dijital beceriler ve yetkinlik geliştirme, insan haklarının korunması, cinsiyet eşitliği, sosyal girişimcilik, teknolojiyle güçlendirilmiş öğrenme, yenilikçilik geliştirme, yetişkin ve mesleki eğitim ve sosyal politika konularını içerir.
ACP (Aktif Vatandaşlar Ortaklığı), Yönetsel Yetenek Sistemi için sertifikalandırılmıştı. Yönetimsel Yetenek Sistemimiz, şirketin kamu yararına olan projeleri (teknik projeler, çalışmalar, satın almalar ve hizmetler) uygulamadaki yeteneğini kanıtlaması ve birlikte etkinliğini sürekli iyileştirmesi için eylemlerinin ve prosedürlerinin işletilmesi ve izlenmesi ile Yunan Standardı ELOT 1429:2008’in gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve uygulanmıştır.
ACP, Doğu Makedonya ve Trakya bölgesindeki Sapes’e dayanıyor ve Yunanistan genelinde programlar uyguluyor. Atina’da da kayıtlı bir ofisimiz var.

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd - Kıbrıs

Silversky3D, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın (Genç Girişimcilik Programı) başarılı bir şekilde finanse edilmesinin ardından 2004 yılında Kıbrıs Üniversitesi’nden bir spin-out şirketi olarak kurulan Kıbrıs merkezli bir kobi’dir. Şirket, Bilişsel / Klinik Psikoloji ve Sinirbilimden yapılan araştırmalara, örneğin bilişsel süreçlerin eğitimi, sosyal becerilerin geliştirilmesi vb. araçlara dayalı olarak sanal gerçeklikte yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, gelişmiş görselleştirme ve sanal ortamlarla etkileşimden yararlanabilecek profesyonellere ve bilim insanlarına hizmet sunmaktadır. Bu alanlardaki teknolojik uygulamaları içeren çeşitli projeler için Psikoloji ve Sinirbilimden bilim insanlarıyla sık sık işbirliği yapmaktadır.
Altyapı ve tesisler:
Silversky3D, Kıbrıs’ın Lefkoşa şehrinde kendi tesislerine sahiptir. Bunlar arasında VR için grafik geliştirme için birkaç üst düzey iş istasyonu ve birkaç VR kulaklık, örneğin bir HTC Vive Pro, bir Valve Endeksi ve sürükleyici VR için birkaç Meta Görev yer alıyor. Projede kullanılacak yazılımlar için gerekli tüm lisanslar (örneğin, Vizard VR Toolkit, 3DS Max) şirkette zaten mevcuttur. Şirketin kendi hareket yakalama ekipmanı ve gerçek insanların fotogerçekçi sanal karakterlerini yaratmaya izin veren 64 DSLR teçhizatına erişimi var.

DIVERSITY DEVELOPMENT GROUP - Litvanya

2012 yılında kurulan STK Diversity Development Group (Çeşitlilik Geliştirme Grubu) , insan kaçakçılığı, insan hakları, eğitim, fırsat eşitliği, çeşitlilik, göç ve entegrasyon alanlarında araştırmalar yapmak ve sosyal (bilimsel, uygulamalı ve altyapısal) projeler yürütmek amacıyla kurulmuştur.
Deneyimlerimiz nitel ve nicel araştırmaları, göçmen entegrasyon göstergelerinin değerlendirilmesini ve göç politikalarının izleme araçlarını kapsamaktadır. Organizasyonun stratejik amacı, sürdürülebilir, hoşgörülü ve sosyal sorumluluk sahibi bir topluma yönelik çeşitliliği geliştirmek ve yönetmektir.

1995 yılında kurulan ve 2016 yılında bir sosyal işbirliği olarak kurulan Lai-momo, Bologna ve çevresinde faaliyet göstererek toplum ve göç, okul ve eğitim, iletişim ve yayıncılık gibi birbiriyle yakından bağlantılı alanlarda çalışmaktadır.
Kooperatifin iki yılda bir yayınlanan “Africa e Mediterraneo” dergisini içeren faaliyetleri arasında, iletişim girişimleri kültürlerarası diyalog, sosyal inovasyon, eleştirel tüketim ve kültürel işbirliği alanında fikirlerin yayılmasında temel araçlarından biridir.
Sosyal sektör bünyesinde yürütülen Lai-momo projeleri, göç sorunları ve zor sosyal durumlarda insanların ve grupların refahının teşviki ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Müdahale hatları, sistematik bir bakış açısıyla bireylerin ve grupların yolculukları sırasında desteğe odaklanır, bireye ve onların durumuna odaklanan bir yaklaşım izler, topluluğu oluşturan tüm unsurlara yakından dikkat eder ve her birine yönelik destekleyici eylemler önerir örn; zor durumdaki bireyler veya gruplar, yerel yönetimler, hizmet sistemleri (eğitim, sosyal temizlik, yasal, idari ve kolluk hizmetleri vb.), dernekler ve daha geniş iletişim ve kültürel üretim sistemi. Kooperatifin ana ofisleri Sasso Marconi ve Bologna’dadır. Kooperatifin çalışmaları Bologna Metropol Bölgesinde otuz altı yerel konseyde yürütülmektedir. Lai-momo, 2009 yılından bu yana Brüksel’de de faaliyet gösteriyor ve burada göç ve kültürlerarası diyalog konularıyla ilgili Avrupa tartışmalarına katılıyor.

CSI - Kıbrıs

Center for Social Innovation-CSI (Sosyal İnovasyon Merkezi), yerel, ulusal, bölgesel ve küresel kuruluşlara olumlu bir değişim getirebilecek sosyal inovasyonu teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme kuruluşudur. Bu kuruluşlar hükümetleri, yerel idari kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşları, ticari kuruluşları ve eğitim kurumlarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. CSI ekibi açık fikirli, tam donanımlı araştırmacılar, girişimciler, proje yöneticileri, eğitmenler ve Bilgi Teknolojisi uzmanlarından oluşmaktadır. CSI, sosyal ihtiyaçları belirleme, düzeltilmiş girişimleri tasarlama ve uygulama ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini kapsar. Uzmanlık CSI takımı alanlar geleneksel eğitim ve e-öğrenme, girişimcilik, start-up, yenilik, yaratıcılık, müzakere, IP danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk, iş danışmanlık çözümleri, veri analizi, bilgi teknolojileri, proje yönetimi, proje değerlendirme hizmetleri, ürün doğrulama, eğitim ve bilgisayar oyun alanlarında vardır. CSI, akademik kurumları, BT şirketlerini, kamu hizmetlerini, uluslararası kuruluşları, girişimleri ve kamu hizmetlerini içeren geniş küresel ağından bilgi birikimi ve beceriler alır.