Hakkımızda

Göçmenlerin Sosyal ve Kültürel Oryantasyonu için Sanal Gerçeklik

VRIN projesi, yerel bağlamla tanışma sürecini daha etkileşimli, ilginç ve çekici hale getirmenin bir yolu olarak, eğitim için aracı araçları sağlayarak üçüncü dünya ülkesi vatandaşların yerel topluluklara etkin entegrasyonunu teşvik etmeyi öngörmektedir. Hedef gruplar, toplumsallığa ve işgücü piyasasına entegrasyona yönelik karşılıklı işbirliğinin nihai amacı ile, becerilerinin, yeterliliklerinin geliştirilmesi için katılımcı bir öğrenme yolu izleyecek ve yenilerini edineceklerdir. Projenin zorlu görevi, ortak bir çevrimiçi platform ve her iki hedef grup için de (üçüncü dünya ülkesi vatandaşları ve onların aktörleri) geçerli olacak etkileşimli bir rehber kitap geliştirerek iki yönlü entegrasyon sürecini teşvik etmektir.

Bu nedenle, bu sektöre, hem üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının (TCN) hem de onların aktörlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu vatandaşların adaptasyonuna yönelik dijital becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra yerel toplumlara daha dinamik ve katkı sağlayan bir entegrasyonunun güçlendirilmesi bakış açısıyla önemli hizmetlere daha sorunsuz erişim yolundaki engelleri aşarak giderek daha fazla yaklaşılmalıdır.

Hedefler

Hedef gruplar

TCNs

Actors of TCN's integration

Key professionals working in areas relevant to TCN

Stakeholders in the field of TCNs' integration

Üçüncü dünya ülkesi vatandaşları (TCN)

TCN'lerin entegrasyonundaki aktörler

TCN'ler ile ilgili alanlarda çalışan ana profesyoneller

TCN'lerin enregrasyonu alanındaki paydaşlar

Çıktılar

PR1

Yerel topluluklara, yetkililere, uygulayıcılara, paydaşlara ve eğitim merkezlerine, diğerlerinin yanı sıra, dijital evrimin en son trendleriyle (sanal gerçeklik ve oyunlaştırılmış ortam) uyumlu bir araç sağlamak için VRIN Etkileşimli Eğitim Müfredatı. Yerel bağlamlara uyarlanabilecek temel hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirecek; Kapsamlı sağlık hizmetlerine, üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için sosyal güvenlik yardımlarına ve ayrıca işgücü piyasası entegrasyonunu kolaylaştıran hizmetlere, finansal hizmetlere, barınmaya ve ihtiyaçlarına göre uygun fiyatlı konaklama sağlamaya yardımcı olan hizmetlere erişimin iyileştirilmesi.

PR2

Üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının (TCN) öğrenmesi ve entegrasyonu için değerli bir araç olarak kullanılmak üzere VRIN Çevrimiçi platformu.

PR3

Projenin etkisini artırmanın ve faydalarını yaymanın bir aracı olarak yerel ve uluslararası paydaşları daha da yakınlaştırmak için entegrasyon asistanlarının ve paydaşların görüşlerini ve genel katkılarını içeren VRIN İnteraktif Rehber Kitabı.