OM

Virtual Reality for Migrants Social and Cultural Orientation and Inclusion

VRIN-projektet avser att främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare i lokalsamhällen genom att tillhandahålla interventionsverktyg för utbildning, som ett sätt att göra processen för att lära känna den lokala kontexten mer interaktiv, intressant och attraktiv. Målgrupperna kommer att delta i ett deltagande lärande för att utveckla sina färdigheter och kompetenser och skaffa sig nya, med det slutliga målet att skapa ett ömsesidigt samarbete för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Projektets utmaning är att främja en ömsesidig integrationsprocess genom att utveckla en gemensam onlineplattform och en interaktiv handbok som kommer att gälla för båda målgrupperna: tredjelandsmedborgare och aktörer inom tredjelandsmedborgare. Denna sektor måste därför i allt högre grad närma sig med sikte på att identifiera både TCN:s och TCN:s aktörers behov och förbättra utvecklingen av digital kompetens för TCN:s anpassning samt förstärka en mer dynamisk och bidragande integrering av TCN:s i lokalsamhället, genom att undanröja hinder för att få en smidigare tillgång till viktiga tjänster.

Mål

Målgrupper

TCNs

Actors of TCN's integration

Key professionals working in areas relevant to TCN

Stakeholders in the field of TCNs' integration

TCNs

Aktörer som deltar i integreringen av TCN.

Nyckelpersoner som arbetar inom områden som är relevanta för TCN

Intressenter på området för integrering av TCN.

Utgångar

PR1

VRIN Interaktiv utbildningsplan för att förse lokalsamhällen, myndigheter, operatörer, intressenter och utbildningscenter med ett verktyg som är anpassat till de senaste trenderna inom den digitala utvecklingen (VR och spelifierad miljö). Det kommer att utveckla innovativa metoder för att underlätta tillgången till grundläggande tjänster som kan anpassas till lokala sammanhang; förbättrad tillgång till heltäckande hälsovårdstjänster, socialförsäkringsförmåner för tredjelandsmedborgare, liksom till tjänster som underlättar integrationen på arbetsmarknaden, finansiella tjänster, bostäder och bidrar till att ge dem ett prisvärt boende som är baserat på deras behov.

PR2

VRIN Online plattformen som ett verktyg för TCN:s lärande och integration ska användas som ett värdefullt verktyg för TCN:s lärande och integration.

PR3

VRIN Interactive Guidebook som innehåller synpunkter och allmänna bidrag från integrationsassistenter och intressenter för att föra lokala och internationella intressenter närmare varandra som ett sätt att multiplicera projektets effekter och sprida dess fördelar.