Integritetspolicy

Vår webbadress är: https://vrin-project.eu

Denna webbplats förvaltas av: Center for Social Innovation Ltd., Rigenis 62, 1st floor, 1010, Nicosia, Cypern.

Webbplatsen är värd för:: Google LLC

Adress/webbplats: https://vrin-project.eu

Vi försöker minimera mängden uppgifter som vi samlar in, och endast det som är nödvändigt för att vårt projekt ska fungera väl. Om du fyller i registreringsformuläret för att få tillgång till vår e-kurs kommer vi att samla in fler personuppgifter som krävs för att du ska kunna delta i vårt projekt

Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part utan ditt samtycke.

De insamlade uppgifterna används endast för detta projekt. Vid projektets slut kommer alla uppgifter som inte längre är nödvändiga att raderas."

Du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har om dig. Detta omfattar inte uppgifter som vi är skyldiga att behålla av administrativa, rättsliga eller säkerhetsmässiga skäl.