Apie

Virtuali realybė migrantų socialinei ir kultūrinei orientacijai bei įtraukčiai

VRIN projektas siekia skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją vietiniu lygmeniu, kuriant mokymosi įrankius, kurie pažinties su vietos kontekstu procesą padarys interaktyvesnį, įdomesnį ir patrauklesnį.
Tam, kad ugdytų savo įgūdžius bei įgytų naujų kompetencijų, tikslinės grupės imsis įtraukiamojo dalyvavimo metodo, kurio tikslas – abipusis bendradarbiavimas, siekiant integracijos į visuomenę ir darbo rinką.
Projekto uždavinys – skatinti abipusį integracijos procesą, kuriant internetinę platformą ir interaktyvų vadovą, kuris būtų naudingas abiems tikslinėms grupėms – trečiųjų šalių piliečiams ir žmonėms, dirbantiems TŠP integracijos lauke. Todėl yra labai svarbu nustatyti trečiųjų šalių piliečių ir žmonių, dirbančių su šia tiksline grupe poreikius; tobulinti abiejų grupių skaitmeninius įgūdžius, siekiant palengvinti TŠP adaptaciją; o taip pat stiprinti dinamiškesnę ir naudingesnę trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę, siekiant sklandesnės prieigos prie esminių paslaugų.

Tikslai

Tikslinės grupės

TCNs

Actors of TCN's integration

Key professionals working in areas relevant to TCN

Stakeholders in the field of TCNs' integration

TŠP - trečiųjų šalių pieliečiai

žmonės, dalyvaujantys TŠP integracijoje

Specialistai, dirbantys TŠP aktualiose srityse

Suinteresuotosios šalys TŠP integracijoje

Rezultatai

PR1

VRIN interaktyvi mokymosi programa, suderinta su naujausiomis skaitmeninės evoliucijos tendencijomis (VR ir sužaidybinimo aplinka), skirta naudoti vietos bendruomenėms, mokymo centrams ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Programa remsis inovatyviais metodais, palengvinančiais prieigą prie svarbiausių paslaugų, kurias galima pritaikyti vietiniam socialiniam kontekstui; sudarys geresnes galimybes gauti visapusiškas sveikatos priežiūros paslaugas, socialinio draudimo išmokas trečiųjų šalių piliečiams (TŠP); palengvins integraciją į darbo rinką, finansinių paslaugų gavimą ir įperkamo, poreikius atitinkančio būsto radimą.

PR2

VRIN internetinė platforma skirta TŠP edukacijai ir integracijai, naudojama kaip vertingas įrankis trečiųjų šalių piliečiams mokantis ir besiintegruojant į visuomenę.

PR3

VRIN interaktyvus vadovas, sukurtas remiantis integracijos srityje dirbančių žmonių bei kitų suinteresuotųjų šalių nuomonėmis bei grįžtamuoju ryšiu. Taip siekiama suartinti vietines ir tarptautines suinteresuotąsias šalis tam, kad projekto rezultatai būtų paveikūs bei pasiektų kuo daugiau asmenų.