Σύμπραξη

About

Hello Youth - Σουηδία

Η Hello Youth (HeY) είναι μια ΜΚΟ που προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς αναγνωρίζουμε τον εξαιρετικά ισχυρό τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να βελτιωθούν. Διάφοροι νέοι από διαφορετικά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα, ηλικίας 13-30 ετών απαρτίζουν αυτή την οργάνωση. Η οργάνωση δημιουργήθηκε το 2013, αρχικά ως μια άτυπη ομάδα, αλλά τώρα έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή ΜΚΟ που βρίσκεται σε ένα θεμελιώδες στάδιο της ανάπτυξής της. Οι στόχοι της Hello Youth είναι οι εξής.

 • Η αύξηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η παροχή νέων ευκαιριών στους νέους ώστε να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους – Η ενθάρρυνση των νέων ώστε να ασχολούνται με την μη τυπική εκπαίδευση, τα προγράμματα και ττις δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. – Να ανταλλάσσουν εμπειρίες και μεθόδους σχετικά με την εργασία των νέων με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας.
 • Να δημιουργηθούν χώροι συνάντησης για νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, μειονεκτούσες ομάδες και ντόπιους νέους.
 • Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με την τοπική κοινότητα, ώστε η οργάνωσή μας να μπορεί να επηρεάσει τους νέους και την κοινότητα στην οποία ζουν. Με βάση τους γενικούς μας στόχους εστιάζουμε στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμμετοχή των νέων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στην ισότητα των φύλων μέσω ενός προγράμματος για την υγεία και την υγιεινή της περιόδου και μέσω τοπικών εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων της κοινότητας.
 • Εργαζόμαστε πάνω στη βιώσιμη διατροφή, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την ανεργίας των νέων. Μέσω αυτών των έργων αυξάνουμε τη δυνατότητα και την ικανότητά μας να συνδεθούμε με ορισμένες από τις πιο ευάλωτες ομάδες της Σουηδία.

FAAL DERNEGI - Τουρκία

Η Faal Derneği βρίσκεται στην περιοχή Çankaya, η οποία είναι η μεγαλύτερη συνοικία της Άγκυρας. Η οργάνωση έχει το διοικητικό συμβούλιο και τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Η οργάνωση ιδρύθηκε στα τέλη του 2013. Συνεργάζεται με τους δήμους Çankaya, Keçiören και Yenimahalle, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και άλλες οργανώσεις νεολαίας στο περιβάλλον της, προκειμένου να αυξήσει τον αντίκτυπο.
Ο οργανισμός Faal Derneği συνεργάζεται με τον δήμο σε πολλά κοινωνικά ζητήματα και ευθύνες στον τομέα της νεολαίας και εκτελεί κοινωνικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας ζωής των μειονεκτουσών ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά του δρόμου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Faal ενεπλάκη σε ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο σχετικά με την ενδυνάμωση των νέων μέσω προγραμμάτων EVS. Εκτός από αυτό, έχουμε κάποια άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και τις διακρίσεις λόγω φύλου.
Επί του παρόντος, έχουμε κάποιες υπηρεσίες προσανατολισμένες στη νεολαία, όπως αθλητικές δραστηριότητες, μαθήματα κατάρτισης κ.λπ. Ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να ξεκινήσουμε να εμπλέκουμε τους νέους μας σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες, είναι με τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Εθελοντισμού. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι υπηρεσίες είναι μια δημιουργική ιδέα για την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των νέων σε όλη την Ευρώπη και συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των προκαταλήψεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Οι προαναφερθέντες λόγοι καθιστούν αυτή την προσφορά αυτή πολύτιμη. Ως εκ τούτου, συμμετέχοντας σε ένα τέτοιο τεράστιο σύστημα πιστεύουμε σίγουρα ότι πολλοί νέοι στην οργάνωσή μας θα βρουν έναν τρόπο να επιτύχουν πολιτιστική αλληλεπίδραση. Ως ΜΚΟ, θα ήμασταν πολύ ευτυχείς να συμβάλουμε στις προσπάθειές τους.
Το δίκτυο της Faal με τη νεολαία είναι ευρεία ανάγκη ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Η FAAL δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης που εργάζεται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για έναν κόσμο ειρήνης και ισότητας προκειμένου να εγγυηθεί την εκπλήρωση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι άλλες δραστηριότητες που διεξάγει η Faal είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο και σε δίκτυο με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, σεμινάρια και συνέδρια, μαθησιακή κινητικότητα, μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια προσανατολισμένα στην ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών σε διάφορους τομείς.

SSF -SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS - Ισπανία

Η SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS είναι μια ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από διεπιστημονικούς επαγγελματίες. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, προωθώντας την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και δημόσιους φορείς.

Η SSF προωθεί ένα ευρύ φάσμα έργων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, μελετών και ερευνών, καθώς και δημόσιων δραστηριοτήτων για κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ελευθερία της εκπαίδευσης. Το SSF αναπτύσσει διάφορα έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να συμβάλει στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων και να προωθήσει, σε δικτύωση με άλλες οργανώσεις και δημόσιους φορείς, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΉΣ:

 • Ευρωπαϊκά έργα.
 • Έργα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.
 • Έργα αναπτυξιακής συνεργασίας και συνανάπτυξης.
 • Σχέδια για τη νεολαία.
 • Έρευνα, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.
 • Εθελοντισμός και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).

ACP-Active Citizens Partnership - Ελλάδα

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2009, δεσμευμένος να υποστηρίξει την ένταξη όλων των ανθρώπων, ενδυναμώνοντάς τους και εφοδιάζοντάς τους με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και την ένταξή τους στο κοινωνικό ,πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
Μέσω της έρευνας, της κατάρτισης, της ανάπτυξης εργαλείων, της ενδυνάμωσης και της ανταλλαγής γνώσεων εργαζόμαστε για την επίτευξη συστημικών αλλαγών και την παροχή ευκαιριών για τα άτομα και την κοινωνία.
Η εμπειρογνωμοσύνη μας περιλαμβάνει την κοινωνική ένταξη, την εργασιακή απασχόληση, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση, την ανάπτυξη της καινοτομίας, και την επαγγελματική κατάρτιση .
Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είχε πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχειριστικών Ικανοτήτων της. Το Σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 ώστε η εταιρεία να αποδεικνύει την ικανότητά της στην υλοποίηση έργων δημοσίου συμφέροντος (τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες) και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητά της σε όλες τις λειτουργίες της, και την παρακολούθηση των δράσεων και των διαδικασιών της.
Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών εδρεύει στις Σάπες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υλοποιεί προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτουμε επίσης έδρα στην Αθήνα.

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd - Κύπρος

Silversky3D Virtual Reality Technologies Ltd. Η Silversky3D είναι μια ΜΜΕ με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2004 ως spin-out εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από επιτυχή χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας). Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας που βασίζονται στην έρευνα της Γνωστικής/Κλινικής Ψυχολογίας και της Νευροεπιστήμης, π.χ. εργαλεία για την εκπαίδευση γνωστικών διαδικασιών, για τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων κ.λπ. Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες σε επαγγελματίες και επιστήμονες που μπορούν να επωφεληθούν από την προηγμένη οπτικοποίηση και την αλληλεπίδραση με εικονικά περιβάλλοντα. Συνεργάζεται συχνά με επιστήμονες από την Ψυχολογία και τις Νευροεπιστήμες για διάφορα έργα που αφορούν τεχνολογικές εφαρμογές στους τομείς αυτούς.
Υποδομή και εγκαταστάσεις:
Η Silversky3D διατηρεί τις δικές της εγκαταστάσεις στη Λευκωσία της Κύπρου. Αυτές περιλαμβάνουν αρκετούς σταθμούς εργασίας υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη γραφικών για VR και διάφορα VR headsets, π.χ., ένα HTC Vive Pro, ένα Valve Index και αρκετά Meta Quests για καθηλωτική εικονική πραγματικότητα (VR). Όλες οι απαραίτητες άδειες για το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο (π.χ. Vizard VR Toolkit, 3DS Max) είναι ήδη διαθέσιμες στην εταιρεία. Η εταιρεία διαθέτει τον δικό της εξοπλισμό καταγραφής κίνησης και πρόσβαση σε μια εξέδρα 64-DSLR που επιτρέπει τη δημιουργία φωτορεαλιστικών εικονικών χαρακτήρων πραγματικών ανθρώπων.

DIVERSITY DEVELOPMENT GROUP - Λιθουανία

Η ΜΚΟ Diversity Development Group (DDG) ιδρύθηκε το 2012 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υλοποίηση κοινωνικών (επιστημονικών, εφαρμοσμένων και υποδομών) έργων και ερευνών στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών, της διαφορετικότητας, της μετανάστευσης και της ένταξης.

Η εμπειρία μας καλύπτει ποιοτική και ποσοτική έρευνα, αξιολόγηση δεικτών ένταξης μεταναστών και εργαλεία παρακολούθησης των μεταναστευτικών πολιτικών. Στρατηγικός στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση και η διαχείριση της διαφορετικότητας προς μια βιώσιμη, ανεκτική και κοινωνικά υπεύθυνη κοινωνία.

 Η Lai-momo, που ιδρύθηκε το 1995 και καθιερώθηκε ως κοινωνική/ος (συνεργασία) /συνεταιρισμός το 2016, δραστηριοποιείται στην Μπολόνια και (τη γύρω επαρχία) την ευρύτερη επαρχία, εργαζόμενη σε στενά συνδεδεμένους τομείς: κοινωνία και μετανάστευση, σχολείο και εκπαίδευση, επικοινωνία και εκδόσεις.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν το εξαμηνιαίο περιοδικό “Africa e Mediterraneo”, οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες του αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία του για τη διάδοση ιδεών στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής καινοτομίας, της κριτικής κατανάλωσης και της πολιτιστικής συνεργασίας.
Τα προγράμματα του Lai-momo που εκτελούνται στον κοινωνικό τομέα προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με τα ζητήματα της μετανάστευσης και την προώθηση της ευημερίας ατόμων και ομάδων που βρίσκονται σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Οι γραμμές παρέμβασης επικεντρώνονται στην υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής των ατόμων και των ομάδων από μια συστηματική προοπτική, ακολουθώντας μια προσέγγιση που εστιάζει στο άτομο και την κατάστασή του, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την κοινότητα και προτείνοντας υποστηρικτικές δράσεις που απευθύνονται σε καθένα από αυτά: τα άτομα ή τις ομάδες που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, τις τοπικές διοικήσεις, τα συστήματα υπηρεσιών (εκπαίδευση, κοινωνική υγιεινή, νομική, διοικητική και αστυνομική υπηρεσία κ.λπ.), τις ενώσεις και το ευρύτερο σύστημα επικοινωνίας και πολιτιστικής παραγωγής. Τα κύρια γραφεία του συνεταιρισμού βρίσκονται στο Sasso Marconi και στη Μπολόνια. Το έργο του συνεταιρισμού διεξάγεται σε τριάντα έξι τοπικά συμβούλια εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Μπολόνια. Από το 2009, ο Lai-momo δραστηριοποιείται επίσης στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στην ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από θέματα μετανάστευσης και διαπολιτισμικού διαλόγου.

CSI - Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην τεχνολογία πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI αφορούν την παραδοσιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, την επιχειρηματικότητα, τις start-up επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις διαπραγματεύσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πνευματική ιδιοκτησία, την κοινωνική ευθύνη, τις συμβουλευτικές λύσεις για επιχειρήσεις, την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνολογίες πληροφοριών, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, την επικύρωση προϊόντων, την κατάρτιση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, start-up επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.